Bakalárske práce - návrhy tém

Téma bakalárskej práce Vedúci práce Študijný program
Akupunktúrne body – hľadanie, meranie a zobrazovanie Aplikovaná informatika, Automobilová mechatronika, Elektronika, Elektrotechnika
Analýza riadiacej jednotky kvadrokoptéry Aplikovaná informatika
DF 750K DESFire/Mifare čítačka s klávesnicou Štefan Chamraz Aplikovaná informatika, Automobilová mechatronika
Elektronický systém manažmentu modulu akumulátorov Aplikovaná mechatronika a elektromobilita, Automobilová mechatronika, Elektroenergetika, Elektronika, Robotika a kybernetika
Experimentálne meranie krútiaceho momentu Goga Vladimír Aplikovaná mechatronika a elektromobilita, Automobilová mechatronika
Hardvérová realizácia PID algoritmov na obvodoch FPGA Kocúr Michal Aplikovaná informatika, Robotika a kybernetika
Hybridná pohonná sústava elektrických vozidiel Aplikovaná mechatronika a elektromobilita, Automobilová mechatronika, Elektroenergetika, Elektronika, Robotika a kybernetika
Inteligentný indikátor paliva pre kombinovanú palivovú sústavu LPG + benzín Paulech Juraj Automobilová mechatronika
Kľukový mechanizmu - výukový model Goga Vladimír Aplikovaná mechatronika a elektromobilita, Automobilová mechatronika
Komunikačné systémy v automobiloch Bélai Igor Aplikovaná informatika
Mechatronický systém riadenia vznetového motora Automobilová mechatronika
Mechatronický systém riadenia zážihového motora Automobilová mechatronika
Merač a mapovač akupunktúrnych bodov – grafické užívateľské rozhranie a funkcionality Aplikovaná informatika
Metódy snímania únavy vodiča automobilu a návrh monitorovacieho a stimulačného systému Aplikovaná informatika, Automobilová mechatronika, Elektronika, Elektrotechnika
Modelovanie a riadenie dynamických systémov vo vozidle pomocou fuzzy logiky Cigánek Ján Aplikovaná informatika, Automobilová mechatronika
Modelovanie a riadenie natáčania svetlometov pri zatáčaní vozidla Cigánek Ján Automobilová mechatronika
Modelovanie a riadenie rovinného rezacieho manipulátora pomocou fuzzy logiky Cigánek Ján Automobilová mechatronika
Modelovanie umelého svalu z netradičného materiálu Justín Murín Automobilová mechatronika
Monitorovanie prevádzky trezorovej pokladne Štefan Chamraz Aplikovaná informatika, Automobilová mechatronika
Multifyzikálna MKP analýza automobilových mikro-elektro-mechanických systémov Justín Murín Automobilová mechatronika
Návrh algoritmov navigácie vozidla s podporu fuzzy logiky v prostredí Matlab-Simulink Aplikovaná informatika
Návrh meracieho zariadenia na báze NMR pre snímanie tečúcich kvapalín Automobilová mechatronika, Elektronika
Návrh metodiky merania spotreby paliva vozidiel Cigánek Ján Automobilová mechatronika
Návrh PID algoritmov riadenia na báze FPGA štruktúr Aplikovaná informatika
Návrh PID regulátorov pre riadenie laboratórneho modelu jednosmerného motora Mária Hypiusová Aplikovaná informatika
Návrh PID regulátorov pre riadenie laboratórneho modelu modulárneho servosystému Mária Hypiusová Aplikovaná informatika
Návrh spojitých a diskrétnych regulátorov na základe znalosti matematického modelu Mária Hypiusová Aplikovaná informatika
Optimalizácia pohybu robotického vozidla v bludisku Cigánek Ján Aplikovaná informatika, Automobilová mechatronika
Ovládanie ventilu pomocou Control Web Štefan Chamraz Aplikovaná informatika
Ponuka tém zo strany Volkswagen Slovakia Automobilová mechatronika
Pracovisko trakčných pohonov pre dvojkolesové vozidlá Bélai Igor Automobilová mechatronika
Raspberry PI a jeho využiteľnosť v informačných systémoch (Konzultant: Ing. Štefan Bucz, PhD.) Aplikovaná informatika, Automobilová mechatronika
Regulácia intenzity osvetlenia svetlometov v automobiloch na báze Led (Konzultant: Ing. Štefan Bucz, PhD.) Automobilová mechatronika
Riadenia dopravných uzlov modernými technológiami Cigánek Ján Aplikovaná informatika, Automobilová mechatronika
Riadenie výšky hladiny v nádobe pomocou Control Web Štefan Chamraz Aplikovaná informatika
Riadiaca jednotka súradnicového zapisovača X-Y 4140 Štefan Chamraz Aplikovaná informatika, Automobilová mechatronika
Semi-aktíve pruženie vozidiel Kutiš Vladimír Automobilová mechatronika
Senzorický systém kvadrokoptéry pre autonónmne použitie Aplikovaná informatika
Simulácia a riadenie vozidla pri sledovaní trajektórie pomocou fuzzy regulátora Cigánek Ján Automobilová mechatronika
Snímanie akupunktúrnych bodov na pokožke, meranie a analýza ich elektrických vlastností Aplikovaná informatika, Automobilová mechatronika, Elektronika, Elektrotechnika
Systém posudzovania kvality regulačných obvodov (Konzultant: Ing. Štefan Bucz, PhD.) Aplikovaná informatika, Automobilová mechatronika
Témy z oblasti návrhu web aplikácií Žáková Katarína Aplikovaná informatika, Aplikovaná mechatronika a elektromobilita, Robotika a kybernetika
Virtuálny 3D model univerzálneho prevodového mechanizmu automobilu Automobilová mechatronika
Vodič, hudba a riadenie automobilu Aplikovaná informatika, Automobilová mechatronika, Elektronika, Elektrotechnika
Vplyv fuzzyfikácie a defuzzyfikácie na kvalitu regulácie dynamických systémov Cigánek Ján Aplikovaná informatika, Automobilová mechatronika
Výpočty prevádzkových charakteristík automobilu Automobilová mechatronika
Vývojové tendencie elektronického diferenciálu (Konzultant: Ing. Štefan Bucz, PhD.) Automobilová mechatronika
Zvyšovanie životnosti systému Common-rail (Konzultant: Ing. Štefan Bucz, PhD.) Automobilová mechatronika
Zvyšovanie životnosti turbodúchadiel (Konzultant: Ing. Štefan Bucz, PhD.) Automobilová mechatronika