Mechatronické systémy (PhD.)

Inteligentný systém riadenia mechaniky zatáčania robotického vozidla

Cieľom dizertačnej práce je návrh inteligentného systému riadenia kinematiky a dynamiky zatáčania bezobslužného, robotického vozidla typu UGV (Unmanned Ground Vehicle). V úvodnej časti dizertačnej práce bude systémovo analyzovaný súčasný stav v skúmanej oblasti. Budú rozobrané faktory ovplyvňujúce procesy riadenia zmeny smeru robotických vozidiel. Bude spracovaný matematický model kinematiky a dynamiky zatáčania vozidla. Bude spracovaný topologický a fyzikálny model riadenia zatáčania robotického vozidla.

Read More

Hybridné inteligentné metódy riadenia mechatronických systémov

Cieľom dizertačnej práce je návrh a vývoj hybridných metód a algoritmov riadenia na báze výpočtovej inteligencie pre aplikácie v mechatronických systémoch
1. Analýza využívania inteligentných metód modelovania a riadenia mechatronických systémov v automobilovej mechatronike, biomechatronike a nanomechatronike
2. Vývoj a modifikácia existujúcich metód inteligentného riadenia na báze fuzzy logiky, umelých neurónových sietí a genetických algoritmov pre nelineárne mechatronické systémy

Read More

Autonómny systém riadenia kombinovaného energetického zdroja pre elektromobil

Cieľom riešenia témy dizertačnej práce je skúmať a navrhnúť efektívny autonómny systém riadenia kombinovaného energetického zdroja pre elektromobil. V úvodnej časti bude spracovaný systémový rozbor súčasného stavu riešenia predmetnej problematiky. V ďalšej časti budú skúmané charakteristiky a vlastnosti jednotlivých prvkov kombinovaného zdroja akumulátorová batéria - superkondenzátor - palivový článok. Budú spracované fyzikálne modely riadenia jednotlivých prvkov a funkčného celku kombinovaného zdroja.

Read More

Analýza metód rekuperácie a implementácie do systému bateriového menežmentu

Analýza metód rekuperácie a implementácie do systému batériového manažmentu
1. Analýza súčasného stavu batériového manažmentu a princípov rekuperácie rozličných elektromotorov
2. Návrh meniča elektrickej energie ako súčasť batériového manažmentu
3. Identifikácia algoritmov riadenia pre systém batériového manažmentu
4. Implementácia a verifikácia funkčnosti výkonovej elektroniky riadenia.

Read More
Subscribe to RSS - Mechatronické systémy (PhD.)