Oddelenie automobilovej elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov

Vedúci oddelenia

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

Zástupca vedúceho oddelenia

Ing. Richard Balogh, PhD.