Oddelenie automobilovej elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov

Vedúci oddelenia

prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.

Zástupca vedúceho oddelenia

doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.