Tvorba internetových aplikácií

Vedieť naformulovať a pripraviť podklady pre tvorbu WWW stránok, orientovať sa v štandardoch tvorby WWW stránky, vybrať si vhodný softvér na tvorbu web aplikácií, vytvoriť dynamickú a interaktívnu web stránku za pomoci programovacích techník na strane klienta a serveru s dôrazom na LAMP technológie, urobiť analýzu údajov na vytvorenie databázy pre web aplikáciu, ohodnotiť kvalitu a dosah vytvorenej stránky.

Kód: 
B-TINA
Študijný program: 
Automobilová mechatronika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky