STRETNUTIE KATEDIER AUTOMATIZÁCIE, KYBERNETIKY, UMELEJ INTELIGENCIE A INFORMATIKY

a

Konferencia „Nové trendy vo vzdelávaní“

BANSKÁ ŠTIAVNICA, 3. 9. – 5. 9. 2017

PREZENTÁCIE Z KONFERENCIE si môžete stiahnuť tu!.


Organizačný výbor konferencie

J. Cigánek, O. Haffner, M. Huba, Š.Kozák, A. Kozáková, E. Kučera, J. Osuský, Ľ. Paučulová, D. Rosinová, E. Stark

ŠABLÓNA PRÍSPEVKU
Príspevky na konferenciu (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku) je potrebné pripraviť podľa šablóny IEEE: Word, LaTeX v rozsahu 6 – 8 strán a odoslať ako prílohu e-mailu na adresu alena.kozakova@stuba.sk do 15.8.2017.