STRETNUTIE KATEDIER AUTOMATIZÁCIE, KYBERNETIKY, UMELEJ INTELIGENCIE A INFORMATIKY

a

Konferencia „Nové trendy vo vzdelávaní“

BANSKÁ ŠTIAVNICA, 3. 9. – 5. 9. 2017

PROGRAM:

NEDEĽA 3.9.2017
13:00 – 17:00 – Príchod, ubytovanie, prehliadka Banskej Štiavnice
18:30 – Privítanie účastníkov, otvorenie stretnutia

PONDELOK 4.9.2017
9:00 – 12:00 – Predstavenie katedier a ústavov z ČR a SR
13:30 – 16:00 – Odborná časť – konferencia Nové trendy vo vzdelávaní
17:00 – Prehliadka Banskej Štiavnice a okolia
19:00 – Spoločenský večer

UTOROK 5.9.2017
8:30 – 11.30 – Odborná časť konferencie Nové trendy vo vzdelávaní
14:00 – Odchod účastníkov

Miesto konania

Konferencia sa uskutoční v priestoroch Vzdelávacieho a vedecko-výskumného centra, Banská Štiavnica (detašované pracovisko Fakulty architektúry STU v Bratislave so sídlom v Banskej Štiavnici).

Registračný poplatok

Registračný poplatok (165€ vrátane DPH) zahŕňa účasť na konferencii, občerstvenie, obedy, dopravu v rámci konferencie a večerný spoločenský program. Je potrebné ho uhradiť do 31.07.2017. Poplatok nezahŕňa ubytovanie.

BANKOVÉ ÚDAJE
IBAN: SK28 1100 0000 0026 6543 0020 SWIFT: TATRSKBX
Adresa banky: Tatra banka, Hodžovo námestie 3, P.O.BOX 42, 850 05 Bratislava 55

Ubytovanie

Ubytovanie v dvojlôžkových izbách je zabezpečené priamo v mieste konferencie alebo v blízkom penzióne Rozália.
www.rozalia.sk
http://www.fa.stuba.sk/sk/ustavy-a-pracoviska/vzdelavacie-a-vedecko-vyskumne-centrum-banska-stiavnica/sluzby.html?page_id=1456

Organizačný výbor konferencie

J. Cigánek, O. Haffner, M. Huba, Š.Kozák, A. Kozáková, E. Kučera, J. Osuský, Ľ. Paučulová, D. Rosinová, E. Stark

ŠABLÓNA PRÍSPEVKU
Príspevky na konferenciu (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku) je potrebné pripraviť podľa šablóny IEEE: Word, LaTeX v rozsahu 6 – 8 strán a odoslať ako prílohu e-mailu na adresu alena.kozakova@stuba.sk do 15.8.2017.