Úvod do inžinierstva AI / RK

Oboznámiť a naučiť študenta orientovať sa na Internete, pracovať s rôznymi počítačovými programami pri tvorbe vlastnej odbornej a technickej dokumentácie a prezentácie.
Naučiť študenta využívať program Matlab pri riešení matematických úloh, spracovaní nameraných údajov, generovaní vlastných matematických funkcií, programovaní, vizualizácií grafov, tvorbe vlastného užívateľského prostredia, riešení úloh v module Simulink a pod.

Kód: 
B-UII
Študijný program: 
Aplikovaná informatika
Robotika a kybernetika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky
Informácie pre študentov: 

Na prvom cvičení prosíme študentov o vyplnenie krátkej ankety :). Tu je link: http://uamt.fei.stuba.sk/anketa/