Oddelenie aplikovanej elektroniky a mikropočítačov

Charakteristiku výskumnej činnosti oddelenia nájdete tu.

Vedúci oddelenia

prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.

Zástupca vedúceho oddelenia

doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.