Abecedný zoznam

Link na profil Celé meno Miestnosť Oddelenie Klapka Ďalšie info
Bača Vladislav Ing. Vladislav Bača T 005 Oddelenie elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov 264

Doktorand

Balko Peter Ing. Peter Balko D 103 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 628

Doktorand

Balogh Richard Ing. Richard Balogh, PhD. D 110 Oddelenie elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov 411
Bélai Igor Ing. Igor Bélai, PhD. D 126 Oddelenie elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov 478
Beringerová Katarína Katarína Beringerová A 705 Administratívno - hospodársky úsek 672
Bisták Pavol Ing. Pavol Bisták, PhD. D 120 Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonov 695
Borkin Dmitrii Ing. Dmitrii Borkin D 102 Oddelenie elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov 395

Doktorand

Bugár Martin Ing. Martin Bugár, PhD. A 708 Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonov 579
Čápková Romana Ing. Romana Čápková D 102 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 395

Doktorandka

Chamraz Štefan Ing. Štefan Chamraz, PhD. D 107 Oddelenie elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov 848
Cigánek Ján Ing. Ján Cigánek, PhD. D 104 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 686
Drahoš Peter Doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. D 118 Oddelenie elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov 669

Zástupca vedúceho oddelenia OEMP

Ferencey Viktor Prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD. A 802 Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonov 438

Zástupca vedúceho oddelenia OEAP

Fuchs Peter Doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. E 007, B S05 Oddelenie elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov 775
Gálik Gabriel Ing. Gabriel Gálik A 706 Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky 559

Doktorand

Goga Vladimír Doc. Ing. Vladimír Goga, PhD. A 702 Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky 687
Gula Miroslav Ing. Miroslav Gula D 103 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 628

Doktorand

Haffner Oto Ing. Oto Haffner, PhD. D 125 Oddelenie elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov 315
Hlavatý Michal Ing. Michal Hlavatý D 102 Oddelenie elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov 395

Doktorand

Hrabovský Juraj Ing. Juraj Hrabovský, PhD. A 706 Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky 559
Huba Mikuláš prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. D 112 Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonov 771

Riaditeľ ústavu, vedúci oddelenia OEAP

Huba Tomáš Ing. Tomáš Huba D 101 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 509

Doktorand

Hypiusová Mária Ing. Mária Hypiusová, PhD. D 122 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 193
Képešiová Zuzana Ing Zuzana Képešiová D 102 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 395

Doktorand

Kermietová Katarína Katarína Kermietová D 116 Administratívno - hospodársky úsek 598

vedúca oddelenia AHU

Klimo Ivan Ing. Ivan Klimo D 101 Oddelenie elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov 509

Doktorand

Kocúr Michal Ing. Michal Kocúr, PhD. D 104 Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonov 686
Kozáková Alena Prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. D 111 Oddelenie elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov 563

Vedúca oddelenia OEMP

Kučera Erik Ing. Erik Kučera, PhD. D 125 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 315

administrátor web stránky

Kutiš Vladimír prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. A 707 Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky 452

Zástupca vedúceho oddelenia OAMM

Lichtman Alek Ing. Alek Lichtman D 101 Oddelenie elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov 509

Doktorand

Minár Martin Ing. Martin Minár D 102 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 395

Doktorand

Murín Justín Prof. Ing. Justín Murín, DrSc. A 704 Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky 611

vedúci oddelenia OAMM

Osuský Jakub Ing. Jakub Osuský, PhD. D 123 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 356
Paulech Juraj Ing. Juraj Paulech, PhD. A 701 Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky 562
Rábek Matej Ing. Matej Rábek D 103 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 628

Doktorand

Rosinová Danica Prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. D 111 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 563

Vedúca oddelenia OIKR

Sedlár Tibor Ing. Tibor Sedlár A 803 Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky 399
Stark Erich Ing. Erich Stark C 014 Oddelenie elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov

Doktorand, erich.stark(a)stuba.sk

Stromko Michal Ing. Michal Stromko C 013 Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonov 147
Ťapák Peter Ing. Peter Ťapák, PhD. D 121 Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonov 569
Žáková Katarína Doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. D 119 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 742

Zástupkyňa vedúcej oddelenia OIKR