Abecedný zoznam

Link na profil Celé meno Miestnosť Oddelenie Klapka Ďalšie info
Balogh Richard Ing. Richard Balogh, PhD. D 110 Oddelenie aplikovanej elektroniky a mikropočítačov 411
Baťa Martin Ing. Martin Baťa E 128 Oddelenie aplikovanej elektroniky a mikropočítačov 213

Doktorand

Bélai Igor Ing. Igor Bélai, PhD. D 126 Oddelenie aplikovanej elektroniky a mikropočítačov 478
Beringerová Katarína Katarína Beringerová A 705 Administratívno - hospodársky úsek 672
Bisták Pavol Ing. Pavol Bisták, PhD. D 120 Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonov 695

Zástupca vedúceho oddelenia OEAP

Čápková Romana Ing. Romana Čápková A 710 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov

Doktorandka

Chamraz Štefan Ing. Štefan Chamraz, PhD. D 107 Oddelenie aplikovanej elektroniky a mikropočítačov 848
Cigánek Ján Ing. Ján Cigánek, PhD. D 202 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 686
Drahoš Peter Doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. D 118 Oddelenie aplikovanej elektroniky a mikropočítačov 669

Zástupca vedúcej oddelenia OAEM

Fuchs Peter Doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. E 007, B S05 Oddelenie aplikovanej elektroniky a mikropočítačov 826
Gálik Gabriel Ing. Gabriel Gálik A 706 Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky 559

Doktorand

Goga Vladimír Doc. Ing. Vladimír Goga, PhD. A 702 Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky 687

Zástupca vedúceho oddelenia OAMM

Haffner Oto Ing. Oto Haffner, PhD. D 125 Oddelenie aplikovanej elektroniky a mikropočítačov 315
Hlavatý Michal Ing. Michal Hlavatý D 102 Oddelenie aplikovanej elektroniky a mikropočítačov 395

Doktorand

Hrabovský Juraj Ing. Juraj Hrabovský, PhD. A 706 Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky 559
Huba Mikuláš prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. D 112 Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonov 771

Vedúci oddelenia OEAP

Hypiusová Mária Ing. Mária Hypiusová, PhD. D 122 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 193
Kermietová Katarína Katarína Kermietová D 116 Administratívno - hospodársky úsek 598

Vedúca oddelenia AHU

Klimo Ivan Ing. Ivan Klimo D 101 Oddelenie aplikovanej elektroniky a mikropočítačov 509

Doktorand

Kocúr Michal Ing. Michal Kocúr, PhD. D 202 Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonov 686
Kozáková Alena Prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. D 111 Oddelenie aplikovanej elektroniky a mikropočítačov 563

Vedúca oddelenia OAEM

Kučera Erik Ing. Erik Kučera, PhD. D 125 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 315

Administrátor web stránky

Kutiš Vladimír prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. D115 Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky 458

Riaditeľ ústavu

Leskovský Roman Ing. Roman Leskovský C 016 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov

Doktorand

Matišák Jakub Ing. Jakub Matišák D 204 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 628

Doktorand

Mikle Dávid Ing. Dávid Mikle E 128 Oddelenie aplikovanej elektroniky a mikropočítačov 213

Doktorand

Minár Martin Ing. Martin Minár A 710 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov

Doktorand

Murín Justín Prof. Ing. Justín Murín, DrSc. A 704 Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky 611

Vedúci oddelenia OAMM

Ondrejička Kristián Ing. Kristián Ondrejička D 211 Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonov 395

Doktorand

Paulech Juraj Ing. Juraj Paulech, PhD. A 701 Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky 562
Rábek Matej Ing. Matej Rábek D 204 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 628

Doktorand

Rosinová Danica Prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. D 111 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 563

Vedúca oddelenia OIKR

Šarkán Ladislav Ing. Ladislav Šarkán C 016 Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Doktorand

Sedlár Tibor Ing. Tibor Sedlár A 803 Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky 399
Peter Ťapák Ing. Peter Ťapák, PhD. D 121 Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonov 569
Valocký Frederik Ing. Frederik Valocký D 211 Oddelenie aplikovanej elektroniky a mikropočítačov 395

Doktorand

Žáková Katarína Doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. D 119 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 742

Zástupkyňa vedúcej oddelenia OIKR

Žemla Filip Ing. Filip Žemla D 211 Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov 395

Doktorand