Vedenie a organizačná štruktúra

Riaditeľ ústavu

prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.

Zástupca riaditeľa ústavu pre vedeckú činnosť

prof. Ing. Justín Murín, DrSc.

Zástupca riaditeľa ústavu pre pedagogickú činnosť

doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

ODDELENIA ÚSTAVU AUTOMOBILOVEJ MECHATRONIKY

Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky (OAMM)

  • Vedúci: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
  • Zástupca: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.

Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov (OIKR)

  • Vedúci: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
  • Zástupca: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

Oddelenie aplikovanej elektroniky a mikropočítačov (OAEM)

  • Vedúci: prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.
  • Zástupca: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.

Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonov (OEAP)

  • Vedúci: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
  • Zástupca: prof. Ing. Viktor Ferencey, CSc.