Vedenie a organizačná štruktúra

Riaditeľ ústavu

prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.

Zástupca riaditeľa ústavu pre vedeckú činnosť

prof. Ing. Justín Murín, DrSc.

Zástupca riaditeľa ústavu pre rozvoj ústavu

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

Zástupca riaditeľa ústavu pre pedagogickú činnosť

doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

ODDELENIA ÚSTAVU AUTOMOBILOVEJ MECHATRONIKY

Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky (OAMM)

  • Vedúci: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
  • Zástupca: doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.

Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov (OIKR)

  • Vedúci: doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.
  • Zástupca: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

Oddelenie elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov (OEMP)

  • Vedúci: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
  • Zástupca: Ing. Richard Balogh, PhD.

Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonov (OEAP)

  • Vedúci: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
  • Zástupca: prof. Ing. Viktor Ferencey, CSc.