Zoznam riešených výskumných projektov

Číslo projektu Názov projektu Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Zákazka / číslo
VEGA
1/0733/16 Robustné a optimálne riadenie mechatronických systémov 2016-2019 prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. 1 482
1/0819/17 Inteligentné mechatronické systémy (IMSYS) 2017-2019 prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. 1 475
1/0102/18 Multifyzikálne modelovanie, simulácia a meranie senzorov a aktuátorov z funkčne gradovaného a multifunkčného materiálu 2018-2020 prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
1/0081/18 Modelovanie a experimentálne vyšetrovanie piezoelektrických smart štruktúr 2018-2021 prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
KEGA
025STU-4/2017 Internet vecí pre mechatronické systémy 2017 doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. 1 702
030STU-4/2017 Laboratórium digitálnych tovární s podporou loT 2017-2019 Ing. Ján Cigánek, PhD. 1 703
038STU-4/2018 Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT 2018-2020 doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
APVV
APVV-14-0613 Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia 1.7.2015-30.6.2018 doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Iné domáce projekty
Nadácia TB Kolaboratívne výučbové aplikácie v zmiešanej realite pre mechatroniku 2018 Ing. Erik Kučera, PhD.
Nadácia TB Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa 2018 doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Mladý výskumník Príspevok k moderným metódam ovládania loT zariadení v zmiešanej realite 2018 Ing. Erich Stark
Mladý výskumník Výučbové aplikácie vo virtuálnej a zmiešanej realite pre mechatroniku 2018 Ing. Erik Kučera, PhD.
Mladý výskumník Meranie ergonómie pracoviska pre Industry 4.0 2018 Ing. Oto Haffner, PhD.