Zoznam riešených výskumných projektov

Číslo projektu Názov projektu Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Zákazka / číslo
VEGA
1/0937/14 Pokročilé metódy nelineárneho modelovania a riadenia mechatronických systémov 2014-2017 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 1 425
1/0453/15 Výskum stiesneného krútenia uzatvorených prierezov 2015-2017 prof. Ing. Justín Murín, DrSc. 1 479
1/0733/16 Robustné a optimálne riadenie mechatronických systémov 2016-2019 doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. 1 482
1/0819/17 Inteligentné mechatronické systémy (IMSYS) 2017-2019 prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. 1 475
KEGA
030STU-4/2015 Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike 2015-2017 doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. 1 723
011STU-4/2015 Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky 2015-2017 doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. 1 724
025STU-4/2017 Internet vecí pre mechatronické systémy 2017 doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. 1 702
030STU-4/2017 Laboratórium digitálnych tovární s podporou loT 2017 prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. 1 703
APVV
APVV-0343-12 Počítačová podpora návrhu robustných nelineárnych regulátorov 1.10.2013-31.3.2017 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. AK29
APVV-0772-12 Moderné metódy riadenia s využitím FPGA štruktúr 1.10.2013-30.9.2017 doc. Ing. Alena Kozáková, PhD. AK39
APVV-14-0613 Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia 1.7.2015-30.6.2018 doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Iné domáce projekty
VW Elektrický skúter s PEM palivovým článkom 2016-2017 Ing. Martin Bugár, PhD. 7509
TB Systém spracovania údajov akumulátorovej sústavy elektromobilu 2017 Ing. Martin Bugár, PhD. 7401
TB Využitie EEG na bezdrôtovú komunikáciu a riadenie 2017 Ing. Matej Rábek 7402
TB Podpora výučby mechatroniky prostredníctvom virtuálnej reality 2017 Ing. Erik Kučera, PhD. 7405
MV Meranie krútiaceho momentu bezkontaktnou detekciou deformácie pružného člena 2017 Ing. Jakub Jakubec, PhD. 1340
MV Modulárny systém pre zdieľanie vzdialene riadených experimentov 2017 Ing. Matej Rábek 1343