Zoznam riešených výskumných projektov

Číslo projektu Názov projektu Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Zákazka / číslo
VEGA
1/0733/16 Robustné a optimálne riadenie mechatronických systémov 2016-2019 prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. 1 482
1/0819/17 Inteligentné mechatronické systémy (IMSYS) 2017-2019 prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. 1 475
1/0102/18 Multifyzikálne modelovanie, simulácia a meranie senzorov a aktuátorov z funkčne gradovaného a multifunkčného materiálu 2018-2020 prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
1/0081/18 Modelovanie a experimentálne vyšetrovanie piezoelektrických smart štruktúr 2018-2021 prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
KEGA
025STU-4/2017 Internet vecí pre mechatronické systémy 2017 doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. 1 702
030STU-4/2017 Laboratórium digitálnych tovární s podporou loT 2017-2019 Ing. Ján Cigánek, PhD. 1 703
038STU-4/2018 Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT 2018-2020 doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
APVV
APVV-14-0613 Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia 1.7.2015-30.6.2018 doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Iné domáce projekty
Nadácia TB Virtuálny tréning operátorov výroby v Industry 4.0 2019-2020 Ing. Roman Leskovský
Nadácia TB Holografická technológia a rozšírená realita v online experimentovaní 2019 Ing. Jakub Matišák
Mladý výskumník Ovládanie a diagnostika IoT zariadení pomocou zmiešanej reality 2019 Ing. Erich Stark
Mladý výskumník Virtuálna a zmiešaná realita pre Industry 4.0 2019 Ing. Erik Kučera, PhD.
Mladý výskumník Kontrola kvality výrobných procesov s podporou rozšírenej reality v Industry 4.0 2019 Ing. Oto Haffner, PhD.
Mladý výskumník Virtuálny tréning operátorov výroby pre Industry 4.0 2019 Ing. Roman Leskovský
Mladý výskumník Systém na výrobu nylonových aktuátorov 2019 Ing. Martin Minár
Mladý výskumník Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvalifikácie overovaných napäťových strát 2019 Ing. Kristián Ondrejička