Zoznam riešených výskumných projektov

Číslo projektu Názov projektu Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Zákazka / číslo
VEGA
1/0937/14 Pokročilé metódy nelineárneho modelovania a riadenia mechatronických systémov 2014-2017 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 1 425
1/0228/14 Modelovanie termohydraulických a napätostných pomerov vo vybraných komponentoch tlakovodných jadrových reaktorov 2014-2016 doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. 1 435
1/0453/15 Výskum stiesneného krútenia uzatvorených prierezov 2015-2017 prof. Ing. Justín Murín, DrSc. 1 479
KEGA
035STU-4/2014 Návrh virtuálneho laboratória pre implementáciu pokročilých metodík výučby v novom študijnom programe Elektromobilita 2014-2016 prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD. 1 709
032STU-4/2013 Online laboratórium pre výučbu predmetov automatického riadenia 1.1.2013-31.12.2015 doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. 1 719
030STU-4/2015 Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike 2015-2017 doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. 1 723
011STU-4/2015 Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky 2015-2017 doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. 1 724
APVV
APVV-0246-12 Pokročilé metódy modelovania a simulácie SMART mechatronických systémov 1.10.2013-30.9.2016 prof. Ing. Justín Murín, DrSc. AK14
APVV-0343-12 Počítačová podpora návrhu robustných nelineárnych regulátorov 1.10.2013-31.3.2017 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. AK29
APVV-0772-12 Moderné metódy riadenia s využitím FPGA štruktúr 1.10.2013-30.9.2017 doc. Ing. Alena Kozáková, PhD. AK39
APVV-14-0613 Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia 2015 - 2018 doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Kooperácie
SK06-II-01-004 Podpora medzinárodnej mobility medzi STU Bratislava, NTNU Trondheim a Universität Liechtenstein 2.6.2015 - 30.9.2016 zodpovedný za ÚAMT - prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Iné domáce projekty
TB Softvérové riadenie smerovej dynamiky vozidla UGV 6x6 2015 Ing. Martin Bugár, PhD. 7506
VW Predlžovanie životnosti akumulátorového systému 2015 Ing. Martin Bugár, PhD. 7509
MV REST platforma pre online riadenie experimentov 2015 Ing. Miroslav Gula 1361