Zoznam riešených výskumných projektov

Číslo projektu Názov projektu Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Zákazka / číslo
VEGA
1/0107/22 Moderné metódy HMI pre riadenie kyberneticko-fyzikálnych systémov 2022-2024 doc. Ing. Erik Kučera, PhD. 1415
1/0745/19 Riadenie a modelovanie mechatronických systémov v emobilite 2019-2022 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 1455
1/0416/21 Pokročilé numerické metódy modelovania a simulácie nosníkov všeobecného prierezu vyrobených z homogénnych i funkčne gradovaných materiálov 2021-2023 prof. Ing. Justín Murín, DrSc. 1452
KEGA
016STU-4/2020 Virtuálna a zmiešaná realita vo výučbe pre Industry 4.0 2020-2022 prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. 1705
011STU-4/2020 Laboratórium smart štruktúr a dynamiky 2020-2022 prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. 1709
039STU-4/2021 Digitálne technológie pre Industry 4.0 testbed 2021-2023 doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. 1711
030STU-4/2021 Budovanie laboratória mechatroniky na báze smart technológií 2021-2023 doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. 1712
APVV
APVV-17-0190 Vývoj autonómneho vozidla na otvorenej platforme elektromobilu 1.8.2018-31.7.2022 doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. AK08
APVV-21-0125 Experimentálna platforma pre digitálne technológie Industry 4.0 2022- doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. AK21
APVV-19-0406 Výskum a vývoj senzorov a aktuátorov vyrobených z polymérnych monofilov 2020-2023 prof. Ing. Justín Murín, DrSc. AK19
Iné zahraničné projekty
Ing. Richard Balogh, PhD. 2210
ERASMUS_ETAT 2020-2022 doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. 5503
Iné domáce projekty
Nadácia TB Digitalizácia a vizualizácia objektov v mechatronike 2022 doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. 7748
Mladý výskumník Použitie zmiešanej reality ako terapeutického nástroja zvládania fóbie 2022 Ing. Dominik Janecký
Mladý výskumník Sprístupnenie dát PLC zariadení na lokálnej a cloudovej sieti s využitím lokálneho servera 2022 Ing. Filip Žemla
Mladý výskumník Automatický balančný mechatronický systém 2022 Ing. Ján Šefčík
Podnikateľská činnosť
Podnikateľská činnosť On-line školenia doplnené laboratórnymi cvičeniami na tému elektromobilita, bezpečnosť, mechatronika a základy elektroniky pre pracovníkov firmy Schaeffler Kysuce, s.r.o. 2022 Ing. Richard Balogh, PhD. P219
Podnikateľská činnosť Odborná príprava na skúšku z overenia znalostí o vozidlách podľa § 74 ods. 6 Zákona 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej prevádzke 2022 Ing. Juraj Paulech, PhD. P224
Podnikateľská činnosť Testovanie mobilnej aplikácie, optimalizácia aplikácie 2022 Ing. Peter Ťapák, PhD. P225