Zoznam riešených výskumných projektov

Číslo projektu Názov projektu Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Zákazka / číslo
VEGA
1/0081/18 Modelovanie a experimentálne vyšetrovanie piezoelektrických smart štruktúr 2018-2021 prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. 1425
1/0745/19 Riadenie a modelovanie mechatronických systémov v emobilite 2019-2022 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 1455
1/0416/21 Pokročilé numerické metódy modelovania a simulácie nosníkov všeobecného prierezu vyrobených z homogénnych i funkčne gradovaných materiálov 2021-2023 prof. Ing. Justín Murín, DrSc. 1452
KEGA
016STU-4/2020 Virtuálna a zmiešaná realita vo výučbe pre Industry 4.0 2020-2022 prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. 1705
011STU-4/2020 Laboratórium smart štruktúr a dynamiky 2020-2022 prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. 1709
039STU-4/2021 Digitálne technológie pre Industry 4.0 testbed 2021-2023 doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. 1711
030STU-4/2021 Budovanie laboratória mechatroniky na báze smart technológií 2021-2023 doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. 1712
APVV
APVV-17-0190 Vývoj autonómneho vozidla na otvorenej platforme elektromobilu 1.8.2018-31.7.2022 prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. AK08
SK-IL-RD-18-0008 Modelovanie a riadenie kolón autonómnych a konvenčných vozidiel: laboratórna experimentálna analýza 2018-2020 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. AK13
APVV-19-0406 Výskum a vývoj senzorov a aktuátorov vyrobených z polymérnych monofilov 2020-2023 prof. Ing. Justín Murín, DrSc. AK19
Zahraničné projekty
CEEPUS III Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management 2018-2019 predĺžený prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. 7736
INTERREG RoboCoop Robotics Education driven by Interregional Cooperation 2018-2022 Ing. Richard Balogh, PhD. 7737
ERASMUS+ Education and Training for Automation 4.0 in Thailand (ETAT) doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. 1332
ERASMUS+ Výučba umelej inteligencie so skutočnými strojmi podaný Ing. Richard Balogh, PhD.
EIT Manufacturing CIT 20147 Interactive Manufacturing @ Schools Ing. Richard Balogh, PhD., Ing. Ján Cigánek, PhD.
ESA Space Engineering Through (True) Training (FEI-ESA 2019/01) 2021-2022 doc. RNDr. Pavol Valko, PhD. (riešiteľka z ÚAMT: D. Rosinová)
Iné domáce projekty
Nadácia TB Ovládanie vesmírneho rovera pomocou motion-capture obleku 2021 doc. Ing. Oto Haffner, PhD. 7736
Nadácia TB Lokalizácia a riadenie po trajektórii autonómneho systému segway 2021 Ing. Ján Briežnik 7737
Mladý výskumník Platforma pre online laboratórium na riadenie mechatronických systémov 2021 Ing. Jakub Matišák 1332
Mladý výskumník Zber dát PLC zariadení s využítím cloud computingu 2021 Ing. Filip Žemla 1333