Oddelenia

ODDELENIA ÚSTAVU AUTOMOBILOVEJ MECHATRONIKY

Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky (OAMM)

  • Vedúci: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
  • Zástupca: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.

Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov (OIKR)

  • Vedúci: doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.
  • Zástupca: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

Oddelenie aplikovanej elektroniky a mikropočítačov (OAEM)

  • Vedúci: doc. Ing. Alena Kozáková, PhD.
  • Zástupca: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.

Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonov (OEAP)

  • Vedúci: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
  • Zástupca: Ing. Pavol Bisták, PhD.