Úvod do inžinierstva TLK / ELN

Študent získa základný prehľad z tvorby technickej dokumentácie v elektronickej forme (AutoCAD, Spice) a jej následného využitia pri tvorbe počítačových modelov (Catia) a simulácií v inžinierskych úlohách (MSC.Adams, Ansys). Získané vedomosti bude schopný efektívne využívať pri riešení zadaných inžinierskych úloh a projektov vo vyšších ročníkoch štúdia.

Kód: 
B-UIT
Študijný program: 
Telekomunikácie
Elektronika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky
Informácie pre študentov: 

Na prvom cvičení prosíme študentov o vyplnenie krátkej ankety :). Tu je link: http://uamt.fei.stuba.sk/anketa/