Analýza metód rekuperácie a implementácie do systému bateriového menežmentu

Vedúci práce: 
Študijný program: 
Popis: 

Analýza metód rekuperácie a implementácie do systému batériového manažmentu
1. Analýza súčasného stavu batériového manažmentu a princípov rekuperácie rozličných elektromotorov
2. Návrh meniča elektrickej energie ako súčasť batériového manažmentu
3. Identifikácia algoritmov riadenia pre systém batériového manažmentu
4. Implementácia a verifikácia funkčnosti výkonovej elektroniky riadenia.