Autonómne mechatronické systémy

Po absolvovaní predmetu bude študent schopný navrhovať, riadiť a využívať autonómne mechatronické systémy v súlade s najnovšími trendmi.

Kód: 
I-AMS
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky