Autonómne mechatronické systémy

Po absolvovaní predmetu bude študent schopný navrhovať, riadiť a využívať autonómne mechatronické systémy v súlade s najnovšími trendmi.

Kód: 
I-AMS
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky