Autonómny systém riadenia kombinovaného energetického zdroja pre elektromobil

Vedúci práce: 
Študijný program: 
Popis: 

Cieľom riešenia témy dizertačnej práce je skúmať a navrhnúť efektívny autonómny systém riadenia kombinovaného energetického zdroja pre elektromobil. V úvodnej časti bude spracovaný systémový rozbor súčasného stavu riešenia predmetnej problematiky. V ďalšej časti budú skúmané charakteristiky a vlastnosti jednotlivých prvkov kombinovaného zdroja akumulátorová batéria - superkondenzátor - palivový článok. Budú spracované fyzikálne modely riadenia jednotlivých prvkov a funkčného celku kombinovaného zdroja. Pomocou simulačného modelu v Matlab / Simulinku budú overené možnosti riadenia pre rôzne druhy jazdných cyklov elektromobilu. Súčasťou práce bude experimentálne overenie navrhovaného riešenia s reálnym kombinovaným energetickým zdrojom.