CAD systémy a projektovanie mechatronických systémov

Po absolvovaní predmetu bude študent schopný navrhnúť projekt mechatronického systému alebo automatizovanéj technológie vo vybranom CAE pre elektronickú tvorbu technickej dokumentácie, podľa príslušných noriem a s ohľadom na požiadavky bezpečnosti a spoľahlivosti systému. Získa prehľad o moderných riadiacich a komunikačných systémoch a o ich účelnom nasadzovaní v rôznych aplikačných oblastiach a prostrediach.

Kód: 
I-CSPMS
Garant: 
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky