Digitálna fabrika: prepojenie virtuálneho a reálneho sveta - 8.3. 13:00