Elektronické systémy automobilov

Po absolvovaní predmetu bude študent schopný analyzovať funkciu existujúcich elektronických obvodov a vykonať diagnostiku funkčnosti jednotlivých elektrických komponentov elektrickej výbavy automobilu a v konečnom dôsledku vykonať syntézu obvodov s požadovanými vlastnosťami. Dôraz je kladený na pohonné jednotky automobilu a jeho komponentov.

Kód: 
B-ELSA
Študijný program: 
Automobilová mechatronika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky