Hybridné inteligentné metódy riadenia mechatronických systémov

Študijný program: 
Popis: 

Cieľom dizertačnej práce je návrh a vývoj hybridných metód a algoritmov riadenia na báze výpočtovej inteligencie pre aplikácie v mechatronických systémoch
1. Analýza využívania inteligentných metód modelovania a riadenia mechatronických systémov v automobilovej mechatronike, biomechatronike a nanomechatronike
2. Vývoj a modifikácia existujúcich metód inteligentného riadenia na báze fuzzy logiky, umelých neurónových sietí a genetických algoritmov pre nelineárne mechatronické systémy
3. Verifikácia hybridných inteligentných metód pre vybrané procesy v automobilovom priemysle.