MEMS - inteligentné senzory a aktuátory

Disciplína poskytuje základné informácie o mikrosystémových technológiách, o prvkoch a podsystémoch senzorovej a aktuátorovej techniky vytvorenej týmito technológiami a o spôsoboch ich použitia v mechatronických zariadeniach. Po absolvovaní predmetu bude študent schopný navrhovať obvody riadiacich systémov z komerčne dostupných alebo vytvorených prvkov s požadovanými kvalitatívnymi vlastnosťami a po ukončení procesu vzdelávania riešiť automatizačné úlohy s mikrosystémami.

Kód: 
I-MEMSISA
Garant: 
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky