Metódy číslicového riadenia

Po absolvovaní predmetu bude mať študent teoretické znalosti o základných ako aj moderných prístupoch využívaných v číslicovom riadení dynamických systémov. Bude vedieť využívať moderné metódy a algoritmy riadenia v riešení praktických úloh riadenia mechatronických, nanomechatronických a biomechatronických systémov.

Kód: 
I-MCR
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky