Mikropočítačové systémy

Po absolvovaní predmetu bude študent schopný vyvíjať vlastné aplikácie nízkopríkonových mikropočítačových mechatronických systémov vhodných aj pre automobilový priemysel na báze mokroradičov MSP 430, oboznámi sa s moderným vývojovým prostredím Code Composer Studio s možnosťou alternatívnych prístupov k programovaniu mikropočítačových systémov v C jazyku.

Kód: 
B-MIPS
Študijný program: 
Automobilová mechatronika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky