Modelovanie piezoelektrických FGM systémov pomocou MKP

Vedúci práce: 
Študijný program: 
Popis: 

Piezoelektrické materiály nachádzajú stále širšie uplatnenie v oblasti smart systémov, ktoré spolu s riadením ako aj využitím nových materiálov výrazne zlepšujú funkčnosť skúmaného systému. Funkcionálne gradované materiály (FGM) patria medzi progresívne materiály, ktorých materiálové vlastnosti sa spojito menia v jednotlivých smeroch, čím umožňujú širšie využitie skúmaného systému. PhD práca by mala byť zameraná na nové spôsoby modelovania piezoelektrických FGM systémov pomocou metódy konečných prvkov.