Modelovanie a riadenie hybridných systémov s využitím Petriho sietí vyšších úrovní

Vedúci práce: 
Študijný program: 
Popis: 

Hybridné mechatronické systémy predstavuju významnú skupinu systémov (výrobné systémy, systémy v automobilovom priemysle, zdravotníctve, službách a pod.), ktoré sú kombináciou diskrétneho udalostného a spojitého systému. Práca sa zaoberá modernou alternatívou modelovania a riadenia takýchto systémov prostredníctvom Petriho sietí vyšších úrovní, medzi ktoré patria aj hybridné Petriho siete.