Multimédiá a telematika pre mobilné platformy

Študent bude schopný vytvoriť a spracovať základné multimediálne komponenty, ktoré dokáže zostaviť do výslednej multimediálnej aplikácie. Bude vedieť vysvetliť základné pojmy z oblasti multimédií, používať základné technické a programové prostriedky pre multimédiá, pracovať s textom, obrazom, zvukom, animáciami, videom a virtuálnou realitou a vytvárať komplexné multimediálne aplikácie.
Naučiť študentov realizovať operácie spojené s diaľkovým riadením systémov s využitím rôznych prenosových ciest a štruktúr distribuovaných riadiacich systémov.

Predmet je zaujímavý aj pre študijný program Aplikovaná informatika.

Kód: 
I-MTMP
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky
Informácie pre študentov: 

Prednášky: AB150, utorok 10:00-11:40
Cvičenia: C117, streda 8:00, 10:00, 12:00

Účasť na cvičeniach je povinná. Konzultácie sú možné po dohode e-mailom. Aktuálne materiály k predmetu nájdete v AIS v dokumentovom serveri, web stránke predmetu http://uamt.fei.stuba.sk/MTMP/ a tiež na Facebookovej stránke predmetu: https://www.facebook.com/MTMPFEI .

Predmet je rozdelený na 2 časti: Multimédiá a Telematika pre mobilné platformy