Návrh elektronických zariadení

Po absolvovaní predmetu bude študent schopný komplexne navrhnúť funkčný elektronický systém po elektrickej a mechanickej stránke. Naučí sa navrhnúť dosku plošných spojov (DPS) a spracovať technickú dokumentáciu.

Kód: 
B-NAVEZ
Garant: 
Študijný program: 
Automobilová mechatronika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky