Optimalizácia algoritmov riadenia pohonných elektromotorov v e-mobilite

Vedúci práce: 
Študijný program: 
Popis: 

1. Analýza súčasného stavu typového využitia elektromotorov v elektrických vozidlách a ich možné aplikačné využitie.
2. Identifikácia algoritmov riadenia pohonných elektromotorov.
3. Optimalizácia algoritmov riadenia elektromotorov s dôrazom na ich výkonové využitie.
4. Zostavenie reálneho modelu elektrického pohonu s riadiacou aj výkonovou časťou.
5. Overenie funkčnosti výkonovej optimalizácie algoritmov riadenia.