Osvetľovacie systémy automobilov

Študent bude schopný formulovať požiadavky na konštruovaný optický systém automobilového svietidla, navrhovať konštrukciu svietidla, popísať vlastnosti svetelných systémov v automobiloch, bude rozumieť správaniu sa osvetľovacích systémov a požiadavkám na ne.

Kód: 
I-OSA
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky