PLC systémy v mechatronike

Študent bude ovládať architektúru a programovanie PLC, bude rozumieť príslušným postupom a bude vedieť získané znalosti využiť pre aplikáciu PLC systémov v riadení mechatronických systémov a automatizovaných výrob v priemysle.

Kód: 
B-PLCM
Študijný program: 
Automobilová mechatronika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky