Pneumatické a hydraulické systémy v mechatronických aplikáciách

Študent sa oboznámi s prvkami a princípmi činnosti hydraulických a pneumatických zariadení používaných na pohon mechatronických systémov. Naučí sa spôsoby riadenia a ovládania akčných hydraulických a pneumatických členov. Študent bude vedieť navrhnúť jednoduché schémy hydraulických a pneumatických obvodov pre pohon mechatronických systémov. Virtuálne hydro a pneu obvody bude študent vedieť namodelovať v programe Matlab/Simulink.

Kód: 
I-PHSMA
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky