Pokročilé metódy riadenia mechatronických systémov

Študent zvládne a bude vedieť aplikovať pokročilé metódy automatického riadenia v nadväznosti na moderné informačné, komunikačné a riadiace systémy pre širokú paletu aplikácii, zahŕňajúcu priemyselné procesy, procesy v zdravotníctve, potravinárstve, energetike a v službách.

Kód: 
I-PMRMS
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky