Prednáška - Rozšírená realita v priemysle - 9.10.2018