Programovateľný motor manažment

Vedúci práce: 
Popis: 

Anotácia: Analyzujte jednotlivé generácie systémov motor manažmentu VEMS a Master Ignition používané pre zážihové motory. Zostavte topologický, fyzikálny a numerický model prípravy zmesi zážihového motora pre oba motor manažmenty. Navrhnite a realizujte algoritmus prípravy pracovnej zmesi pre zážihový motor na báze vybraného motor manažmentu VEMS alebo Master Ignition.