Seminár o predspracovaní obrazového toku pomocou FPGA