Servopohony pre mechatronické aplikácie

Predmet poskytuje základné informácie o štruktúre, vlastnostiach a návrhu algoritmov riadenia servopohonov pre aplikácie v mechatronike. Po absolvovaní predmetu bude študent schopný navrhovať štruktúru a parametre regulačných obvodov servopohonu s požadovanými vlastnosťami a to pre rôzne typy aplikácí.

Kód: 
I-SMA
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky