Smart mechatronické systémy

Získanie základných vedomostí v oblasti smart systémov, štruktúr a materiálov pre aplikácie v mechatronike, automobilovej mechatronike a e-mobilite.

Kód: 
B-SMS
Študijný program: 
Automobilová mechatronika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky