Spracovanie biosignálov pre riadenie mechatronických systémov

Vedúci práce: 
Študijný program: 
Popis: 

1. Spracovať prehľad a analýzu súčasného stavu problematiky riadenia mechatronických systémov pomocou biosignálov.
2. Návrh metódy pre voľbu, snímanie a vyhodnocovanie relevantných biologických signálov pre riadenie procesov.
3. Implementácia riadiacich algoritmov do moderných obvodov (ako sú programovateľné logické polia - FPGA, digitálne signálové procesory – DSP a mikroradiče).
4. Experimentálne overenie navrhnutej metódy riadenia.