Systémy automatického riadenia 1

Po absolvovaní predmetu bude študent schopný realizovať výpočty spojené s riešením spojitých dynamických systémov, vykonávať základné úpravy ich opisu prenosovými funkciami, identifikovať najjednoduchšie dynamické systémy na základe jednoduchých experimentov, analyzovať stabilitu a kvalitu dynamických systémov a navrhovať najjednoduchšie typy regulátorov. Osvojí si základné pojmy a terminológiu týkajúcu sa automatického riadenia spojitých dynamických systémov. Porozumie základné obmedzenia týkajúce sa identifikácie a návrhu riadenia dynamických systémov.

Kód: 
B-SAR1
Študijný program: 
Automobilová mechatronika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky