Transmisné systémy automobilov a elektromobilov

Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa hlboké teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti transmisných systémov automobilov a elektromobilov. Bude pripravený analyzovať princípy činnosti hnacích mechanizmov a prenos točivého momentu od hnacieho agregátu (spaľovací motor, elektromotor) na hnané kolesá moderných automobilov a elektromobilov a to podľa koncepcie hnacieho systému vozidla. Študent bude taktiež schopný analyzovať rôzne moderné mechatronické systémy so zameraním na riadenie procesov v systémoch automatických prevodoviek, elektronicky riadených diferenciálnych prevodov, elektronických diferenciálov elektromobilov a pod. Študent by mal rozumieť mechatronickým prístupom k procesu navrhovania predmetných mechatronických systémov na základe fyzikálnych modelov a metodike ich navrhovania na základe matematického modelovania. Študent by mal byť schopný tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky pri riešení návrhov zložitých mechatronických systémov pre transmisné systémy moderných automobilov a elektromobilov v súlade s najnovšími trendmi navrhovania sofistikovaných mechatronických systémov.

Kód: 
I-TSAE
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky