Vývojové programovacie prostredia pre mechatronické systémy

Po absolvovaní predmetu bude študent schopný vyvíjať vlastné aplikácie mikropočítačových mechatronických systémov vhodných aj pre automobilový priemysel na báze mikroradičov a signálových procesorov. Oboznámi sa s moderným vývojovým prostredím Code Composer Studio s možnosťou alternatívnych prístupov k programovaniu mikropočítačových a DSP systémov v asemblery a v C jazyku.

Kód: 
I-VPPMS
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky