Video ELO SYS 2014 - elektrická motokára, elektromobilita