Virtuálne prototypovanie

Študenti nadobudnú základné zručnosti virtuálneho prototypovania v CAx programovom systéme CATIA. Získajú zručnosti objemového, povrchového a hybridného 3D modelovania. Naučia sa generovať kompletnú technickú výkresovú dokumentáciu z vytvoreného virtuálneho prototypu, základy virtuálnej kinematickej a pevnostnej analýzy v programovom systéme CATIA s generovaním video záznamu a technickej správy.

Kód: 
B-VIPROT
Študijný program: 
Automobilová mechatronika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky