Virtuálny Deň otvorených dverí FEI STU - 8.12.2020