Vnorené mikropočítačové systémy v mechatronike

- Úvod do vnorených mikropočítačových systémov v mechatronike, Prehľad vnorených systémov, Vnorené hardvérové jednotky a zariadenia v systéme, Klasifikácia vnorených systémov, Vnorený softvér, Vývoj a história programovateľných logických obvodov a procesorov
- Architektúra moderných FPGA čipov a mikroprocesorov, Architektúra procesorov ARM, Architektúra FPGA Xilinx siedmej generácie, Vstupno/výstupné porty a obvody. AD a DA prevodníky, PWM modulácia
- Kombinačné a sekvenčné logické prvky vo vnorených mikropočítačových systémoch , Boolova algebra, algebraické výrazy, logické funkcie, pravdivostné tabuľky, Karnaughova mapa, minimalizácia logických funkcií pre kombinačné a sekvenčné obvody
- Softvér pre vývoj vnorených mikropočítačových systémov, Základy jazyka pre opis hardvéru (VHDL), Návrh číslicových obvodov na vyššej úrovni abstrakcie pomocou jazyka VHDL, Programovanie procesorov ARM v jazyku C
- Architektúra obvodov System on Chip, Spolupráca procesora ARM a FPGA na jenom čipe. Systémová zbernica AXI4
- Návrh digitálnych obvodov metódou HLS (High Level Synthesis)
- Overovanie riadiacich algoritmov v reálnych mikropočítačových systémoch pre potreby automobilového priemyslu a elektromobility.

Referecie:
ARM Systems Developers Guides- Design & Optimizing System Software - Andrew
N. Sloss, Dominic Symes, Chris Wright, 2004, Elsevier.
HASKELL, R. -- HANNA, D. Digital Design using Digilent FPGA Boards. Rochester Hills, MI, USA: LBE Books, LLC, 2009. 383 s. ISBN 978-0-9801337-8-3.
Crockett, Louise H, Elliot, Ross A and Enderwitz, Martin A, 2014, The Zynq Book. Glasgow : Strathclyde Academic Media.
Fingeroff, Michael, 2010, High-level synthesis. [United States] : Xlibris Corporation.

Kód: 
I-VMSM
Garant: 
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky