Webové technológie 1

Vedieť naformulovať a pripraviť podklady pre tvorbu WWW stránok, orientovať sa v štandardoch tvorby WWW stránky, vybrať si vhodný softvér na tvorbu web aplikácií, vytvoriť dynamickú a interaktívnu web stránku za pomoci programovacích techník na strane klienta, ohodnotiť kvalitu a dosah vytvorenej stránky.

Kód: 
B-WEBTE1
Študijný program: 
Aplikovaná informatika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky