Protokol o prijímacej skúške na doktorandské štúdium 2015: Protokol_o_prijimackach_PhD.studium_2015.pdf