Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov (OIKR)

Charakteristiku výskumnej činnosti oddelenia nájdete tu.

Vedúca oddelenia

prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.

Zástupca vedúcej oddelenia

doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.