Vedenie a organizačná štruktúra

Riaditeľ ústavu

Ing. Ján Cigánek, PhD., univerzitný docent

Zástupkyňa riaditeľa

prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.

ODDELENIA ÚSTAVU AUTOMOBILOVEJ MECHATRONIKY

Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky (OAMM)

  • Vedúci: doc. Vladimír Goga, PhD.
  • Zástupca: Ing. Juraj Paulech, PhD.

Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov (OIKR)

  • Vedúci: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
  • Zástupca: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

Oddelenie aplikovanej elektroniky a mikropočítačov (OAEM)

  • Vedúci: prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.
  • Zástupca: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.

Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonov (OEAP)

  • Vedúci: Ing. Pavol Bisták, PhD., univerzitný docent
  • Zástupca: Ing. Peter Ťapák, PhD.