Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonov (OEAP)

Vedúci oddelenia

prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.

Zástupca vedúceho oddelenia

Ing. Pavol Bisták, PhD.