Vytvore­nie mod­elu autonóm­neho vozidla 6×6 so soft­vérovým riadením smeru jazdy


Technické údaje

  • Hmot­nosť: 12,5kg
  • Rozmery (d x š x v): 614 x 495 x 269 mm
  • Spô­sob ovlá­da­nia: Diaľkové ovlá­danie, riadené mikroprocesorom
  • Pohon: 6×6, každé koleso samostatne riadené
  • BLDC elek­tro­mo­torom
  • Celkový výkon elek­tro­mo­torov: 6x 175W
  • Napá­janie motorov: 6x DC/​AC menič
  • Zdroj el. prúdu: 4x Li-​Pol akumulátory
  • Celková kapacita aku­mulá­torov: 13,2 Ah